Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πειραματικό Οφθαλμολογικό Εργαστήριο του ΑΠΘ, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Πλατφόρμα Προτροπής Χαμηλής Όρασης, με έμφαση στις εφαρμογές ψηφιακής αυτοαξιολόγησης. Περισσότερα από 20 άτομα με χαμηλή όραση ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στη χρήση και αξιοποίηση αυτών των εφαρμογών, καθώς και δήλωσαν συμμετοχή στην επόμενη φάση των πιλοτικών δοκιμών που θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις δράσεις πιλοτικών δοκιμών και δημοσιότητας-διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστήματος ΤΠΕ-Γνώσης για να βοηθήσει άτομα με χαμηλή όραση – LIFE4LV, στο πλαίσιο της δράσης δημιουργίας έρευνας και συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (OPCvEI) (Σχετ. Έργου ΤΕ1ΕΔΚ-03742). Το έργο εκπονείται από κοινού από το Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη MSENSIS A.E.

Δείτε το poster